Die Ausstellung in Bildern - Fotogalerie

Trailer zur Ausstellung

Neues aus der Ausstellung

De fabelverzameling >Kalila wa-Dimna<

Het werk gaat terug op een Oudindisch (rond 500 n. Chr. voltooid) fabelboek dat in de zesde eeuw in het Middelperzisch (Pahlavi) werd vertaald. De oorspronkelijke Oostindische versie is kwijt geraakt.

De onder de namm >Pantschatantra< bekende Indische versie van het fabelboek is een latere eigen bewerking van het oorspronkelijke werk in het Sanskrit.

Ook de vertaling in het Pahlavi is verloren gegaan. Haar tekst is echter in twee vroege vertalingen - een in het Oudsyrische en een in het Arabische - overgebracht. De vertaling in het Oudsyrische (rond 570 n. Chr.) geeft de tekst van het ontwerp heboorlijk gbetrouw weer maar is slechts in een laat onvolledig handschrift (rond 1500 n. Chr.) overgeleverd. Uit de achte eeuw dateert de vertaling in het Arabisch door 'Abdalla ibn al-Muqaffa' (ca.720-756/57): >Kalila wa-Dimna<. Deze omzetting heeft al spoedig een brede verspreiding in de gehele Arabische wereld gevonden.

Omdat >Kalila wa-Dimna< de oorspronkelijke Oudindische versie van het fabelboek blijkbaar duidelijk getrouwer weerspiegelt dan het in India ontstonden >Pantschatantra< en omdat de Oudsyrische vertaling vanwege haar onvolledige overlevering alleen maar over een beperkte bronnenwaarde beschikt, komt de Arabische versie op teksthistorisch gebied de meeste betekenis toe. Daarom lijkt het logisch en onwrikbaar <Kalila wa-Dimna< in het centrum van de tentoonstelling te plaatsen. In de Arabische versie werd het Orientaalse fabelboek in het hele Middellandse-Zeegebied gerecipieerd.